Eğitimsiz ve Sınavsız ÜDY/ODY Belgesi Alımı Danışmanlığı

Eğitimsiz ve Sınavsız ÜDY/ODY Belgesi Alımı Danışmanlığı

ÜDY-ODY Belgesi Nedir ?

Üst Düzey Yönetici (ÜDY): Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve/veya bu kişilerin faaliyetlerini fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve benzeri konumdaki veya bu unvanlarla istihdam edilen kişilerdir.

Orta Düzey Yönetici (ODY): Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür, şef, uzman, operasyon yöneticisi ve benzeri unvanlarla görev yapan kişilerdir.

 

ÜDY-ODY Belgeleri Kaç Çeşittir ?

ÜDY1 Uluslararası Yolcu Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi

ÜDY2 Ulusal Yolcu Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi

ÜDY3 Uluslararası Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi

ÜDY4 Ulusal Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi

ODY1 Uluslararası Yolcu Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi

ODY2 Ulusal Yolcu Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi

ODY3 Uluslararası Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi

ODY4 Ulusal Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi

 

ÜDY-ODY Belgeleri Hangi Yetki Belgesi Türleri İçin Zorunlu ?

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunan;

B1, C2, D1, L1, L2, M2, M3, N2, P2, R1, R2 ve T1 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet üst düzey yönetici ve orta düzey yöneticitürü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri,

A türü ile B2, C3, D2, K3, M1, N1, P1, T2 ve T3 yetki belgesi sahipleri ile tüzel kişiliği haiz K1 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri zorunludur.

 

ÜDY-ODY Belgelerini Eğitime ve sınava Girmeden Alımı Şartları Neler ?

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Kapsamında 25.02.2006 tarihine kadar minimum 5 yıl sektör tecrübesi olanların bu tecrübelerini belgelemeleri durumunda firma faaliyet türüne uygun ÜDY Belgesini eğitim ve sınav zorunluluğu olmadan doğrudan alma hakkı vardır.

25.02.2006 tarihine kadar minimum 3 yıl sektör tecrübesini belgeleyenlere firma faaliyeti kapsamında ODY Belgeleri eğitime ve sınava girmeden doğrudan verilir.

Doğrudan Alım şartlarına Uymayanlar ÜDY-ODY Belgelerini Nasıl Alacaklar ?

Doğrudan belge alımı şartlarına haiz olmayanlar bakanlığın yetkilendirdiği kurumdan eğitim alıp yine bakanlığın sınavında başarılı olmaları şartı ile belge almaya hak kazanırlar.